Doudlebsko

Doudlebsko patří mezi nejpozoruhodnější národopisné oblasti jižních Čech. Tradiční název je odvozen od starého slovanského kmene Doudlebů, který osídlil před více jak tisíci lety území říčky Stropnice, oblast okolo Vitorázské a Cáhlavské cesty mezi Vltavou a Malší, vrchy v okolí Ločenic a Todně až ke Strážkovicím a na jih za Pořešín, na sever k soutoku Malše a Vltavy. Časem se rozšířilo území až za Borovany, Trhové Sviny a Besednici. Na jihu a západě osídlili Doudlebané okolí Kleti, významnou oblastí bylo i takzvané Záhorácko a Závodácko - tedy okolí Zlaté Koruny, odkud pochází tanečníci souboru Soumrak, a okolí Křemže. Na severu tedy hraničí s oblastí Blat, na jihu vyplňuje cíp země končící Šumavou a hranicemi s Rakouskem a Německem.

Na Doudlebsku se vedle osobitého nářečí udrželo i překvapivé množství velmi starých zvyků, vyprávění, pohádek a pořekadel, množství písní tanců, produktů lidového výtvarného umění a lidových krojů. Na Doudlebsku se věnoval lid hlavně zemědělským pracem, chování dobytka a formanství. Docházelo tam často k vzájemným vlivům českého a německého obyvatelstva, které se jasně projevují i v lidovém umění. Ojedinělými lidovými zvyky jsou "Doudlebská masopustní koleda" i se svou starší fází "šavlovými tanci". Některé obyčeje a zvyky souvisely ještě s přírodním pohanským náboženstvím: vynášení Morany Královničky, vítání slunce a obyčeje související s hospodářským rokem, se zaměstnáním lidu - rybářské, slavnosti konopnické (sklizeň lnu a konopí).

Mapa krajů, kde se ještě v 19. věku uchovally rázovité typy krojů.


© 2007-2017 Soumrak | Mapa webu