Činnost souboru

Vystoupení souboru jsou převážně tvořena tanci a písněmi z oblasti Doudlebska, ale při tvorbě tanců se necháváme inspirovat folklorem celých jižních Čech.

Mimo pořádání vlastních akcí se účastníme také na různých festivalech, poutích, oslavách,...

Jako soubor jsme schopni nabídnout případným zájemcům:

  • různá pásma písní a tanců, v délkách do 45 min
  • předtančení na plesech a bálech
  • možnost účasti našich členů v doudlebských krojích na vašich akcích (festivaly, průvody, kompars, atp.)

Pokud máte zájem o spolupráci s naším souborem, kontaktujte nás.


© 2007-2017 Soumrak | Mapa webu